Wildflame Productions

Creu cynnwys rhyfeddol i gynulleidfaoedd ledled y byd

Wildflame Productions

Creu cynnwys rhyfeddol i gynulleidfaoedd ledled y byd

Wildflame Productions

Creu cynnwys rhyfeddol i gynulleidfaoedd ledled y byd

Wildflame Productions

Creu cynnwys rhyfeddol i gynulleidfaoedd ledled y byd

Wildflame Productions

Creu cynnwys rhyfeddol i gynulleidfaoedd ledled y byd

Wildflame Productions

Creu cynnwys rhyfeddol i gynulleidfaoedd ledled y byd

Newyddion Wildflame

Wildflame yw’r Indie Cymreig cyntaf i ffurfio partneriaeth â NFTS Cymru

MWY

Mae cydweithredu wrth wraidd popeth rydym yn ei wneud

Rydym yn gweithio’n agos gyda’r dalent greadigol orau ac ystod eang o bartneriaid cynhyrchu er mwyn creu cynnwys ar gyfer y DU a’r marchnadoedd rhyngwladol.

Rydym yn angerddol am ragoriaeth wrth adrodd straeon. Rydyn ni eisiau archwilio syniadau gwych, darganfod diwylliannau newydd a chreu cysyniadau a fformatau uchelgeisiol ar gyfer cynulleidfaoedd ledled y byd.

Wedi’i leoli yng Nghaerdydd, mae Wildflame yn canolbwyntio ar anghenion darlledwyr, partneriaethau cyd-gynhyrchu, opsiynau cyllido newydd a modelau cynhyrchu arloesol.

 

Partneriaid Darlledu

BBC Wales
BBC One
BBC Two
Channel 5
BBC Three
BBC 4
BBC Bitesize
Discovery Science
S4C
Viacom