9/11: Diwrnod Wnaeth Newid Fy Mywyd

9/11: The Day That Changed My Life 

This 3-Part Doc starts on the 9th of September, Thursday, 9pm on S4C. Available on BBC Iplayer with English Subtitles

9/11: Diwrnod Wnaeth Newid Fy Mywyd

Ugain mlynedd ers digwyddiadau dychrynllyd 9/11, rydyn ni’n clywed atgofion newyddiaduron, ymatebwyr cyntaf, a phobl o Efrog Newydd oedd yn agos i safle’r dinistr yng Nghanolfan Fasnach y Byd. Bydd y Rhyfel yn Erbyn Terfysgaeth’ yn cael sylw, a glywn bersbectif o Brydain, America, Irac, a hyd yn oed gan rywun oedd tu mewn i garchar diogelwch uchel. O ystyried yr argyfwng presennol sy’n datblygu yn Affganistan erbyn hyn, byddwn yn edrych ar legasi 9/11 a’r rhyfel yn enw diogelwch America a’r Gorllewin.

9/11: The Day That Changed My Life

Twenty years since the frightful events of 9/11 we hear a collection of testimonies from journalists, first responders and New Yorkers who were at the scene of devastation at the World Trade Centre. The resulting War on Terror is explored from the perspective of those in Britain, America, Irac and even from within a high security prison. While the current crisis in Afghanistan is unfolding we look at the legacy of 9/11 and the war in the name of American and Western security.

Mentions in the Press:

Share This