Anifeiliaid Bach y Byd

Small Animals of the World

Dewch ar antur gyda ni, i ddweud helo wrth anifeiliaid bach y byd…

Cyfres o raglenni byr ciwt a chyffrous i Cyw sy’n cyfarfod teuluoedd o anifeiliaid bach yn eu cartrefi gwyllt.  O’r ardd gefn i’r jwngl, o dan y dŵr i ganol yr anialwch, rydym yn dod i adnabod bob math o anifail o bob cwr o’r byd.

Cawn gwrdd â phob math o anifeiliaid, pysgod ac adar, mae’r gyfres yn mynd â ni i bob math o gynefinoedd gwahanol.

Llawn ffeithiau diddorol, mae’r gyfres hon yn addysol ond hwyl gyda rhywbeth i bawb.

Ymunwch â ni ar anturiaeth i ddarganfod Anifeiliaid Bach y Byd!

Ar gael i wylio ar Cyw, S4C Clic neu BBC iPlayer

 

Let’s go on an adventure, and say hello to the small animals of the world…

In this series of short, cute and exciting programmes for S4C’s Cyw, we meet a variety of animals, fish and birds and their habitats across the world. . From the back garden to the jungle, underwater to the middle of the desert, we get to know all kinds of animals from every corner of our planet.

Full of interesting facts, this series is both educational and fun with something for everyone.

Join us on our adventure to discover the small animals of the world!

Available with English subtitles on Cyw, S4C Clic or BBC iPlayer

 

Share This