Y ‘Sgubor Flodau

The series starts June 13 on S4C 

< Back to All Productions

Y Sgubor Flodau says it with flowers

“Mae blodau’n llanw’r bylchau ble nad oes geiriau” – dyna farn un o dîm Y ‘Sgubor Flodau, cyfres newydd sbon chwe rhan ar S4C.

Yn y gyfres dwymgalon hon fe fydd tîm cynllunio talentog yn creu campweithiau o flodau i bobl sy’n haeddu ychydig o liw a llawenydd yn eu bywydau.

Y tri fydd yng ngofal y creadigaethau blodeuog yma ydy Wendy Davies o Gaerfyrddin, sy’n treulio bron bob penwythnos yn trefnu blodau ar gyfer priodasau; Donald Morgan o Lanrhystud sy’n gyn-enillydd gwobr aur Sioe Flodau Chelsea; a Gabrielle Davies o Lambed sy’n gwneud addurniadau enfawr ar gyfer llu o westai.

Lloyd Lewis sy’n cadw trefn ar y Sgubor Flodau, yn clywed y straeon – y llon a’r lleddf – y tu ôl i ddymuniadau pobl i anfon blodau, ac yna’n cael y pleser o gyflwyno’r campweithiau i’w cartref newydd.

____________________________

“When words aren’t enough, flowers fill the void” – so says one of the team of florists in a brand new six-part series on S4C, Y Sgubor Flodau (The Flower Barn).

In this heartfelt series, the talented team create floral masterpieces for those who deserve a little colour and joy in their lives.

The three who will be in charge of these floral creations are Wendy Davies from Carmarthen, who spends most weekends creating floral arrangements for weddings; Donald Morgan from Llanrhystud, a former Chelsea Flower Show gold award winner; and Gaby Davies from Lampeter who makes huge displays for a number of hotels.

Host Lloyd Lewis is tasked with keeping the petals from flying in the barn, listens to the sometimes emotional stories behind people’s wishes to send flowers, and also has the pleasure of delivering the floral masterpieces to their recipients.

Gallery

Similar Productions

Vikings

Yellowstone Supervolcano: American Doomsday

Hayley: Virgin Voter

Strictly Amy: Chrone’s & Me

Share This