Wrecsam Clwb Ni

Stori anhygoel trwy llygad pobl lleol Wrecsam.

< Back to All Productions

This mini-series starts on S4C on 12.10.2022 at 21:00

Rhaglen 1.

Er mawr syndod iddynt, mae ffans selog Clwb Pêl-droed Wrecsam yn clywed fod dau o sêr y sgrin – Ryan Reynolds a Rob McElhenney – wedi prynu’r clwb. Byddwn yn cwrdd â rhai o’r cefnogwyr ac yn darganfod beth fydd nesaf i’r clwb hynafol hwn nawr ei fod dan ofal y perchnogion newydd annisgwyl o Hollywood.

Much to their surprise, the devoted fans of Wrexham Football Club hear that two of the stars of the screen – Ryan Reynolds and Rob McElhenney – have bought the club. We will meet some of the fans and discover what’s next for this ancient club now that it’s under the care of the unexpected new owners from Hollywood.

 

Rhaglen 2.

Mae Clwb Pêl-droed Wrecsam yn parhau i fod dan y chwyddwydr rhyngwladol, a Chymru a’r Iaith Gymraeg yn cael sylw ar draws y byd, ond beth fydd effaith hyn i gyd ar y cae? Mae’r perchnogion newydd wedi buddsoddi mewn chwaraewr newydd drudfawr ond a fydd hyn yn ddigon i sicrhau dyrchafiad?

 

Wrexham Football Club continues to be under the international spotlight, and Wales and the Welsh Language receives attention across the world, but what will be the effect of all this on the pitch? The new owners have invested in an expensive new player but will this be enough to secure promotion?

 

Rhaglen 3.

Mae’r bragdy lleol yn paratoi dathliad ger y dre ond a fydd cefnogwyr selog Wrecsam yn dathlu neu’n crio mewn i’w cwrw wrth i’r tymor cyntaf cyffrous ers i’r clwb gael ei brynu’n annisgwyl gan ddau o sêr Hollywood ddirwyn i ben.

The local brewery is preparing a celebration near the town but will Wrexham’s die-hard fans be celebrating or crying into their beer as an exciting first season since the club was unexpectedly bought by two Hollywood stars comes to an end.

In the Press

Wrecsam Clwb Ni appears in

Similar Productions

Vikings

Yellowstone Supervolcano: American Doomsday

Hayley: Virgin Voter

Strictly Amy: Chrone’s & Me

Share This