Dim Byd i’w Wisgo

Nothing to Wear

Mae’n broblem oesol. Cwpwrdd llawn ond does dim byd i’w wisgo!

Yn y gyfres newydd gyda steilio diri, rydym yn croesawu 6 chyfrannydd i’n stiwdio steilio! Gyda help gan steilydd proffesiynol Cadi Matthews a ‘trendsetter’ Owain Williams, welwn ni berson haeddiannol yn cael gweddnewidiad a thiwtorial colur ar gyfer achlysur arbennig.

Disgwyl llond lle o dips a digon o hwyl wrth i’n cael ein tywys trwy’r byd ffasiwn.

Mae’r gyfres ar gael i wylio ar S4C Clic neu BBC iPlayer

 

It’s an age old problem. The wardrobe is full but there’s nothing to wear!

In this new series of fine styling, we welcome 6 contributors to our Style Studio. With help from professional stylist, Cadi Matthews and ‘trendsetter’ Owain Williams, each person gets a well deserved make over and a make-up tutorial fit for a special occasion.

Expect bags of styling tips and fun as we take a trip into the world of fashion.

The series is available to watch with English subtitles via S4C Clic or BBC iPlayer

 

In the press | Yn y wasg

Share This