Cadw Cyfrinach

Keeping a Secret

Cadw Cyfrinach
Yn y rhaglen ddogfen hon, ac am y tro cyntaf ar gamera, bydd un o’r dioddefwyr a oedd yn gyn-ddisgybl i John Owen yn rhannu ei brofiadau, ei feddyliau a’r effaith a gafodd blynyddoedd o gamdrin arno tra’n mynychu Ysgol Gyfun Rhydfelen yn yr 80au.

 

Mae’r rhaglen ar gael i wylio ar S4C Clic neu BBC iPlayer

 

Keeping a Secret
In this documentary, and for the first time on camera, one of the survivors who was a former pupil of John Owen, shares his experiences, his thoughts and the effect that years of abuse had on him while at Ysgol Rhydfelen during the 80s.

This programme is available with English subtitles on S4C Clic and BBC iPlayer

Share This